Architecture of first societies : (Record no. 11588)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01494cam a2200301 i 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 10691102
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20160914142038.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120928t20132013njuab b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781118142103
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 1118142101
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 722
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Jarzombek, Mark,
Thuật ngữ chỉ trách nhiệm author.
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Architecture of first societies :
Thông tin khác về nhan đề a global perspective
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York
Tên nhà xuất bản, phát hành John Wiley & Sons Inc
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2013
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xi, 660 pages :
Các đặc điểm vật lý khác illustrations, maps ;
Khổ 28 cm
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references and index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải "Starting with the dawn of human society, through early civilizations, to the pre-Columbian American tribes, Architecture of First Societies: A Global Perspective traces the different cultural formations that developed in various places throughout the world to form the built environment. Looking through the lens of both time and geography, the history of early architecture is brought to life with full-color photographs, maps, and drawings. Drawing on the latest research in archaeological and anthropological knowledge, this landmark book also looks at how indigenous societies build today in order to help inform the past."
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Architecture, Prehistoric
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Antiquities, Prehistoric
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Dwellings, Prehistoric
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kiến trúc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Nhà ở
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Thời tiền sử
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 14/09/2016   722 A109H NV.0005410 14/09/2016 14/09/2016 Sách ngoại văn 2016-09-12

Powered by Koha