Bài tập ngữ pháp tiếng Anh (Biểu ghi số 116)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 02508nam a2200253 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105424.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 14000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
-- vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 100115b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 425.076
Chỉ số ấn phẩm B103T
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Broughton, Geoffrey
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Bài tập ngữ pháp tiếng Anh
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Trình độ nâng cao
Thông tin trách nhiệm Geoffrey Broughton; Lê Huy Lâm: Dịch và chú giải
246 ## - Hình thức biến đổi của nhan đề
Nhan đề hợp lệ/nhan đề ngắn Penguin English Grammar A - Z Exercises for advanced students with Answers
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Tp.HCM.
Tên nhà xuất bản, phát hành Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2001
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 182tr.
Khổ 21cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Cuốn sách này dành cho các sinh viên học chuyên sâu về ngữ pháp tiếng anh. Trong đó, chúng tôi cung cấp các bài tập giúp các bạn hiểu được ranh giới giữa các chủ đề ngữ pháp trong tiếng Anh cũng như sự liên hệ của chúng. Cuốn sách này dành cho các sinh viên học chuyên sâu về ngữ pháp tiếng anh. Trong đó, chúng tôi cung cấp các bài tập giúp các bạn hiểu được ranh giới giữa các chủ đề ngữ pháp trong tiếng Anh cũng như sự liên hệ của chúng. Cuốn sách này dành cho các sinh viên học chuyên sâu về ngữ pháp tiếng anh. Trong đó, chúng tôi cung cấp các bài tập giúp các bạn hiểu được ranh giới giữa các chủ đề ngữ pháp trong tiếng Anh cũng như sự liên hệ của chúng. Cuốn sách này dành cho các sinh viên học chuyên sâu về ngữ pháp tiếng anh. Trong đó, chúng tôi cung cấp các bài tập giúp các bạn hiểu được ranh giới giữa các chủ đề ngữ pháp trong tiếng Anh cũng như sự liên hệ của chúng. Cuốn sách này dành cho các sinh viên học chuyên sâu về ngữ pháp tiếng anh. Trong đó, chúng tôi cung cấp các bài tập giúp các bạn hiểu được ranh giới giữa các chủ đề ngữ pháp trong tiếng Anh cũng như sự liên hệ của chúng. Cuốn sách này dành cho các sinh viên học chuyên sâu về ngữ pháp tiếng anh. Trong đó, chúng tôi cung cấp các bài tập giúp các bạn hiểu được ranh giới giữa các chủ đề ngữ pháp trong tiếng Anh cũng như sự liên hệ của chúng.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Bài tập
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Ngữ pháp
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Lê Huy Lâm
Thuật ngữ liên quan Dịch và chú giải
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Ký hiệu phân loại Nguồn phân loại Ngày bổ sung Không cho mượn Thư viện hiện tại Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Kiểu tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện sở hữu Giá bổ sung Đăng ký cá biệt Kho tài liệu Giá thay thế Trạng thái hư hỏng Cập nhật lần cuối
425.076 B103T 2014-09-04Cho mượnĐại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàngTài liệu kho mượn2014-09-04Đại học Thăng Long14000.00KM.0000559Kho mượn28000.00Sẵn sàng2014-09-04
425.076 B103T 2014-09-04Cho mượnĐại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàngTài liệu kho mượn2014-09-04Đại học Thăng Long14000.00KM.0000560Kho mượn28000.00Sẵn sàng2014-09-04

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L