Leadership on the line : (Record no. 11628)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01077cam a22002654a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 12644516
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20190904091955.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 020115s2002 mau b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 1578514371
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781578514373
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 303.3
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Heifetz, Ronald A.
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Leadership on the line :
Thông tin khác về nhan đề staying alive through the dangers of leading
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston, Mass. :
Tên nhà xuất bản, phát hành Harvard Business School Press,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2002.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xi, 252 p. ;
Khổ 24 cm.
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references and index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Through vivid stories from all walks of life, the authors present straightforward strategies for navigating the perilous straits of leadership. Whether parent or politician, CEO or community activist, this practical book shows how you can exercise leadership and survive and thrive to enjoy the fruits of your labor.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Leadership.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Lãnh đạo
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Linsky, Martin.
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 03/10/2016   303.3 L200D NV.0005485 03/10/2016 03/10/2016 Sách ngoại văn 2016-09-12
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2019   303.3 L200D NV.0007905 04/09/2019 04/09/2019 Sách ngoại văn 2019-08-08

Powered by Koha