경희 한국어 듣기 2 (Record no. 11673)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01084nam a22002777a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20211209161718.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 161024b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9788976999870
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản Kor
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 495.7
242 ## - Lời dịch Nhan đề dịch của cơ quan biên mục
Nhan đề dịch Tiếng Hàn Kyunghee – Nghe 2
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề 경희 한국어 듣기 2
246 ## - Hình thức biến đổi của Nhan đề dịch
Nhan đề dịch hợp lệ/Nhan đề dịch ngắn Get It Korean Listening 2
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Korea
Tên nhà xuất bản, phát hành Hawoo Publishing Inc.
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2015
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 125 쪽;
Các đặc điểm vật lý khác CD
Khổ 24 cm.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Cuốn sách giáo khoa tập trung vào ngôn ngữ và khả năng nghe tiếng Hàn trong các tình huống thực tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Hàn Quốc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kỹ năng nghe
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng 이정희 ,
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng 김중섭,
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng 조현용,
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4236
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4236
Địa chỉ điện tử <a href="http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4236">http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4236</a>
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu cho mượn theo môn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú Số lần gia hạn Ngày ghi mượn cuối Được ghi mượn Nguồn bổ sung
Sẵn sàng Sẵn sàng   Hư hỏng Không cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho thanh lý 21/05/2020   495.7 경000희 NV.0005632 24/10/2016 24/10/2016 Sách ngoại văn Ngừng lưu thông        
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 08/03/2018 5 495.7 경000희 KM.0010145 23/05/2022 08/03/2018 Tài liệu kho mượn 2018-03-08 1 19/05/2022    
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 08/03/2018 4 495.7 경000희 KM.0010146 19/05/2022 08/03/2018 Tài liệu kho mượn 2018-03-08 1 19/05/2022 26/05/2022  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 11/05/2018 4 495.7 경000희 KM.0010314 23/05/2022 11/05/2018 Tài liệu kho mượn 2018-03-08 1 16/05/2022    
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Chỉ đọc tại thư viện Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 17/12/2021   495.7 경000희 TVS.002422 17/12/2021 17/12/2021 Sách ngoại văn 2021-12-17       Scan

Powered by Koha