Cambridge English skills real Reading 3 with answers (Biểu ghi số 11683)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01439nam a22002537a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180206151144.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 161213b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780521705738
Giá tiền 50000
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428.072
Số thứ tự C104R
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Driscoll, Liz
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Cambridge English skills real Reading 3 with answers
Thông tin trách nhiệm Liz Driscoll,
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Tên nhà xuất bản, phát hành Cambridge University
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2008
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 108 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill,
Khổ 27 cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Giáo trình Đại học Thăng Long
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Nội dung sách gồm các phần:
- Tập trung vào các chủ đề của "làm việc và nghiên cứu "và" xã hội và du lịch", Cambridge English Skills Real Reading 3 xây dựng bài học thông qua các hoạt động dựa trên các tình huống hàng ngày và các văn bản.
- Các mẹo học trong suốt cuốn sách giúp học sinh phát triển các chiến lược cho việc đọc văn bản khó khăn.
- Pratice Extra khuyến khích học sinh làm phát triển khả năng tự học và cung cấp các bài thực hành đọc rộng hơn.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kỹ năng đọc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kỹ năng tiếng Anh
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3799
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3799
Địa chỉ điện tử http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3799
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Được ghi mượn Số lần ghi mượn Trạng thái mất tài liệu Cập nhật lần cuối Số lần gia hạn Kiểu tài liệu Trạng thái hư hỏng Ngày ghi mượn cuối Thư viện hiện tại Không cho mượn Loại khỏi lưu thông Thư viện sở hữu Ghi chú Nguồn phân loại Ngày áp dụng giá thay thế Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Kho tài liệu Ngày bổ sung
 3Sẵn sàng2017-11-25 Tài liệu kho mượnSẵn sàng2017-11-22Đại học Thăng LongCho mượnSẵn sàngĐại học Thăng Long2016-12-12 2016-12-13428 C104RKM.0009136Kho mượn2016-12-13
 2Sẵn sàng2017-06-071Tài liệu kho mượnSẵn sàng2017-06-06Đại học Thăng LongCho mượnSẵn sàngĐại học Thăng Long2016-12-12 2016-12-13428 C104RKM.0009137Kho mượn2016-12-13
2019-12-254Sẵn sàng2019-12-18 Tài liệu kho mượnSẵn sàng2019-12-18Đại học Thăng LongCho mượnSẵn sàngĐại học Thăng Long2016-12-12 2016-12-13428 C104RKM.0009138Kho mượn2016-12-13
2019-11-011Sẵn sàng2017-02-218Tài liệu kho mượnSẵn sàng2017-02-21Đại học Thăng LongCho mượnSẵn sàngĐại học Thăng Long2016-12-12 2016-12-13428 C104RKM.0009139Kho mượn2016-12-13
 2Sẵn sàng2017-06-07 Tài liệu kho mượnSẵn sàng2017-05-31Đại học Thăng LongCho mượnSẵn sàngĐại học Thăng Long2016-12-12 2016-12-13428 C104RKM.0009140Kho mượn2016-12-13
 1Sẵn sàng2018-09-061Tài liệu kho mượnSẵn sàng2018-03-28Đại học Thăng LongCho mượnSẵn sàngĐại học Thăng Long2017-03-08 2017-04-25428.072 C104RNV.0005661Kho ngoại văn2017-04-25
  Sẵn sàng2018-12-10 Giáo trình các môn họcSẵn sàng Đại học Thăng LongCho mượnSẵn sàngĐại học Thăng LongEbook 2018-12-10428.072 C104RTVS.000115Thư viện số2018-12-10

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L