Cambridge English skills real Wrting 3 with answers (Biểu ghi số 11684)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01226nam a22002777a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180206151619.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 161213b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Giá tiền 50000
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780521705929
Giá tiền 395000
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428
Số thứ tự C104R
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Gower, Roger
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Cambridge English skills real Wrting 3 with answers
Thông tin trách nhiệm Roger Gower,
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Tên nhà xuất bản, phát hành Cambridge University
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2008
Nơi xuất bản, phát hành Cambridge
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 110 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill,
Khổ 27 cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Giáo trình Đại học Thăng Long
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Với cuốn giáo trình này người học có thể phát triển các kỹ năng cần thiết để viết tiếng Anh tự tin dù họ đang đâu, ở nhà, tại nơi làm việc, đi du lịch, học tập, hoặc trong những tình huống xã hội với bạn bè nói tiếng Anh.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kỹ năng viết
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kỹ năng tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Giáo trình ĐH Thăng Long
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3800
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3800
Địa chỉ điện tử http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3800
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Ngày áp dụng giá thay thế Kho tài liệu Trạng thái hư hỏng Trạng thái mất tài liệu Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Ngày ghi mượn cuối Không cho mượn Ghi chú Thư viện hiện tại Số lần ghi mượn Loại khỏi lưu thông Đăng ký cá biệt Kiểu tài liệu Thư viện sở hữu Số lần gia hạn Cập nhật lần cuối Nguồn phân loại
2016-12-13Kho mượnSẵn sàngSẵn sàng2016-12-13428.072 C104R2019-02-25Cho mượn2016-12-12Đại học Thăng Long2Sẵn sàngKM.0009141Tài liệu kho mượnĐại học Thăng Long82019-03-04 
2016-12-13Kho mượnSẵn sàngSẵn sàng2016-12-13428.072 C104R2017-05-31Cho mượn2016-12-12Đại học Thăng Long3Sẵn sàngKM.0009142Tài liệu kho mượnĐại học Thăng Long 2017-06-07 
2016-12-13Kho mượnSẵn sàngSẵn sàng2016-12-13428.072 C104R2017-10-20Cho mượn2016-12-12Đại học Thăng Long3Sẵn sàngKM.0009143Tài liệu kho mượnĐại học Thăng Long 2017-10-30 
2016-12-13Kho mượnSẵn sàngSẵn sàng2016-12-13428.072 C104R2018-11-24Cho mượn2016-12-12Đại học Thăng Long4Sẵn sàngKM.0009144Tài liệu kho mượnĐại học Thăng Long32018-12-29 
2016-12-13Kho mượnSẵn sàngSẵn sàng2016-12-13428.072 C104R2017-06-06Cho mượn2016-12-12Đại học Thăng Long2Sẵn sàngKM.0009145Tài liệu kho mượnĐại học Thăng Long12017-06-07 
2017-04-27Kho ngoại vănSẵn sàngSẵn sàng2017-04-27428.072 C104R2018-03-28Cho mượn2017-03-08Đại học Thăng Long1Sẵn sàngNV.0005664Tài liệu kho mượnĐại học Thăng Long12018-09-06 
2018-12-10Thư viện sốSẵn sàngSẵn sàng2018-12-10428 C104R Cho mượnEbookĐại học Thăng Long Sẵn sàngTVS.000055Kho tài liệu số Đại học Thăng Long 2018-12-10 

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L