Cambridge English skills real Listening and Speaking 3 with answers (Biểu ghi số 11685)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01243nam a22002777a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180206152014.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 161213b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Giá tiền 50000
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780521705882
Giá tiền 494000
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428
Số thứ tự C104R
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Craven, Miles
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Cambridge English skills real Listening and Speaking 3 with answers
Thông tin trách nhiệm Miles Craven,
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Tên nhà xuất bản, phát hành Cambridge University
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2008
Nơi xuất bản, phát hành Cambridge
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 111 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill,
Khổ 27 cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Giáo trình Đại học Thăng Long
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Cuốn sách giúp bạn phát triển các kỹ năng cần thiết để sử dụng tiếng Anh một cách tự tin dù họ đang ở đâu- ở nhà, tại nơi làm việc, đi du lịch , nghiên cứu hoặc chỉ trong các tình huống xã hội với bạn bè nói tiếng Anh.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kỹ năng nghe nói
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kỹ năng tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Giáo trình ĐH Thăng Long
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3801
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3801
Địa chỉ điện tử http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3801
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Đăng ký cá biệt Nguồn phân loại Không cho mượn Ghi chú Thư viện hiện tại Được ghi mượn Ngày bổ sung Ngày ghi mượn cuối Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện sở hữu Kiểu tài liệu Trạng thái mất tài liệu Loại khỏi lưu thông Ký hiệu phân loại Kho tài liệu Số lần ghi mượn Trạng thái hư hỏng Số lần gia hạn Cập nhật lần cuối
KM.0009146 Cho mượn2016-12-12Đại học Thăng Long 2016-12-132018-06-272016-12-13Đại học Thăng LongTài liệu kho mượnSẵn sàngSẵn sàng428.072 C104RKho mượn4Sẵn sàng42018-07-10
KM.0009147 Cho mượn2016-12-12Đại học Thăng Long2019-11-012016-12-132017-02-212016-12-13Đại học Thăng LongTài liệu kho mượnSẵn sàngSẵn sàng428.072 C104RKho mượn1Sẵn sàng82017-02-21
KM.0009148 Cho mượn2016-12-12Đại học Thăng Long 2016-12-132017-12-292016-12-13Đại học Thăng LongTài liệu kho mượnSẵn sàngSẵn sàng428.072 C104RKho mượn4Sẵn sàng12018-05-10
KM.0009149 Cho mượn2016-12-12Đại học Thăng Long 2016-12-132018-08-082016-12-13Đại học Thăng LongTài liệu kho mượnSẵn sàngSẵn sàng428.072 C104RKho mượn5Sẵn sàng 2018-08-11
KM.0009150 Cho mượn2016-12-12Đại học Thăng Long 2016-12-132019-01-052016-12-13Đại học Thăng LongTài liệu kho mượnSẵn sàngSẵn sàng428.072 C104RKho mượn5Sẵn sàng12019-01-05
NV.0005663 Cho mượn2017-03-08Đại học Thăng Long 2017-04-272018-02-062017-04-27Đại học Thăng LongTài liệu kho mượnSẵn sàngSẵn sàng428.072 C104RKho ngoại văn2Sẵn sàng22018-08-23
TVS.000048 Cho mượn Đại học Thăng Long 2018-12-07 2018-12-07Đại học Thăng LongTài liệu kho mượnSẵn sàngSẵn sàng428 C104RThư viện số Sẵn sàng 2018-12-07

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L