Cambridge English skills real Listening and Speaking 3 with answers (Biểu ghi số 11685)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01243nam a22002777a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180206152014.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 161213b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Giá tiền 50000
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780521705882
Giá tiền 494000
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428
Số thứ tự C104R
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Craven, Miles
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Cambridge English skills real Listening and Speaking 3 with answers
Thông tin trách nhiệm Miles Craven,
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Tên nhà xuất bản, phát hành Cambridge University
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2008
Nơi xuất bản, phát hành Cambridge
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 111 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill,
Khổ 27 cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Giáo trình Đại học Thăng Long
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Cuốn sách giúp bạn phát triển các kỹ năng cần thiết để sử dụng tiếng Anh một cách tự tin dù họ đang ở đâu- ở nhà, tại nơi làm việc, đi du lịch , nghiên cứu hoặc chỉ trong các tình huống xã hội với bạn bè nói tiếng Anh.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kỹ năng nghe nói
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kỹ năng tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Giáo trình ĐH Thăng Long
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3801
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3801
Địa chỉ điện tử http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3801
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Thư viện sở hữu Ghi chú Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Không cho mượn Ngày ghi mượn cuối Kiểu tài liệu Trạng thái hư hỏng Loại khỏi lưu thông Số lần gia hạn Được ghi mượn Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện hiện tại Cập nhật lần cuối Ký hiệu phân loại Số lần ghi mượn Kho tài liệu Ngày bổ sung Đăng ký cá biệt
Đại học Thăng Long2016-12-12Sẵn sàng Cho mượn2018-01-04Tài liệu kho mượnSẵn sàngSẵn sàng3 2016-12-13Đại học Thăng Long2018-04-20428.072 C104R3Kho mượn2016-12-13KM.0009146
Đại học Thăng Long2016-12-12Sẵn sàng Cho mượn2017-02-21Tài liệu kho mượnSẵn sàngSẵn sàng52021-04-302016-12-13Đại học Thăng Long2017-02-21428.072 C104R1Kho mượn2016-12-13KM.0009147
Đại học Thăng Long2016-12-12Sẵn sàng Cho mượn2017-12-29Tài liệu kho mượnSẵn sàngSẵn sàng1 2016-12-13Đại học Thăng Long2018-05-10428.072 C104R4Kho mượn2016-12-13KM.0009148
Đại học Thăng Long2016-12-12Sẵn sàng Cho mượn2018-01-17Tài liệu kho mượnSẵn sàngSẵn sàng 2018-01-242016-12-13Đại học Thăng Long2018-01-17428.072 C104R4Kho mượn2016-12-13KM.0009149
Đại học Thăng Long2016-12-12Sẵn sàng Cho mượn2018-03-23Tài liệu kho mượnSẵn sàngSẵn sàng12018-04-222016-12-13Đại học Thăng Long2018-03-23428.072 C104R4Kho mượn2016-12-13KM.0009150
Đại học Thăng Long2017-03-08Sẵn sàng Cho mượn2018-02-06Tài liệu kho mượnSẵn sàngSẵn sàng22018-05-232017-04-27Đại học Thăng Long2018-02-06428.072 C104R2Kho ngoại văn2017-04-27NV.0005663

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L