Cambridge English skills real Listening and Speaking 3 with answers (Biểu ghi số 11685)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01243nam a22002777a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180206152014.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 161213b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Giá tiền 50000
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780521705882
Giá tiền 494000
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428
Số thứ tự C104R
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Craven, Miles
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Cambridge English skills real Listening and Speaking 3 with answers
Thông tin trách nhiệm Miles Craven,
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Tên nhà xuất bản, phát hành Cambridge University
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2008
Nơi xuất bản, phát hành Cambridge
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 111 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill,
Khổ 27 cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Giáo trình Đại học Thăng Long
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Cuốn sách giúp bạn phát triển các kỹ năng cần thiết để sử dụng tiếng Anh một cách tự tin dù họ đang ở đâu- ở nhà, tại nơi làm việc, đi du lịch , nghiên cứu hoặc chỉ trong các tình huống xã hội với bạn bè nói tiếng Anh.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kỹ năng nghe nói
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kỹ năng tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Giáo trình ĐH Thăng Long
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3801
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3801
Địa chỉ điện tử http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3801
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Thư viện sở hữu Ghi chú Kho tài liệu Số lần ghi mượn Không cho mượn Loại khỏi lưu thông Thư viện hiện tại Ngày bổ sung Trạng thái hư hỏng Trạng thái mất tài liệu Số lần gia hạn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Ngày ghi mượn cuối Nguồn phân loại Kiểu tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Được ghi mượn Cập nhật lần cuối
Đại học Thăng Long2016-12-12Kho mượn5Cho mượnSẵn sàngĐại học Thăng Long2016-12-13Sẵn sàngSẵn sàng6428.072 C104RKM.00091462019-03-25 Tài liệu kho mượn2016-12-13 2019-04-26
Đại học Thăng Long2016-12-12Kho mượn1Cho mượnSẵn sàngĐại học Thăng Long2016-12-13Sẵn sàngSẵn sàng8428.072 C104RKM.00091472017-02-21 Tài liệu kho mượn2016-12-132019-11-012017-02-21
Đại học Thăng Long2016-12-12Kho mượn6Cho mượnSẵn sàngĐại học Thăng Long2016-12-13Sẵn sàngSẵn sàng1428.072 C104RKM.00091482019-05-10 Tài liệu kho mượn2016-12-13 2019-05-28
Đại học Thăng Long2016-12-12Kho mượn5Cho mượnSẵn sàngĐại học Thăng Long2016-12-13Sẵn sàngSẵn sàng 428.072 C104RKM.00091492018-08-08 Tài liệu kho mượn2016-12-13 2018-08-11
Đại học Thăng Long2016-12-12Kho mượn5Cho mượnSẵn sàngĐại học Thăng Long2016-12-13Sẵn sàngSẵn sàng1428.072 C104RKM.00091502019-01-05 Tài liệu kho mượn2016-12-13 2019-01-05
Đại học Thăng Long2017-03-08Kho ngoại văn2Cho mượnSẵn sàngĐại học Thăng Long2017-04-27Sẵn sàngSẵn sàng2428.072 C104RNV.00056632018-02-06 Tài liệu kho mượn2017-04-27 2018-08-23
Đại học Thăng Long Thư viện số Cho mượnSẵn sàngĐại học Thăng Long2018-12-07Sẵn sàngSẵn sàng 428 C104RTVS.000048  Tài liệu kho mượn2018-12-07 2018-12-07

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L