A University grammar of English workbook (Record no. 11686)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01671nam a22002897a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20170803144902.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 161213b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Giá tiền 42000
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428.076
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Quirk, Randolph
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề A University grammar of English workbook
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản Tái bản lần thứ hai
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Tên nhà xuất bản, phát hành Văn hóa thông tin
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2010
Nơi xuất bản, phát hành H.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 174 p.
Khổ 21 cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Giáo trình Đại học Thăng Long
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải "A University Grammar of English" của hai nhà ngữ pháp hàng đầu thế giới Randolph Quirk và Sidney Greenbaum là tài liệu ngữ pháp tiếng Anh mà tất cả sinh viên học tiếng Anh luôn mong đợi.<br/> <br/>Tài liệu bao hàm tất cả các hiện tượng ngữ pháp tiếng Anh nhằm giúp bạn nắm vững và hoàn thiện vốn ngữ pháp của mình. Điều đặc biệt là ở tài liệu này, bạn được cung cấp những kiến thức ngữ pháp một cách toàn diện và đầy đủ. Phần lý thuyết được tìm hiểu và giới thiệu rất chi tiết, sau đó là các bài tập thực hành ở sách Workbook được đưa ra khá cụ thể và phong phú, giúp bạn dễ dàng nắm vững và hiểu sâu sắc hơn các hiện tượng ngữ pháp đó.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngữ pháp tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Bài tập Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Giáo trình ĐH Thăng Long
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng GreenBaum, Sidney
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Minh Thu
Thuật ngữ xác định vai trò Giới thiệu
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Số lần gia hạn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 13/12/2016 1 1 428.076 A100U KM.0009151 04/01/2018 27/12/2017 13/12/2016 Tài liệu kho mượn 2016-12-12
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 13/12/2016     428.076 A100U KM.0009152 13/12/2016   13/12/2016 Tài liệu kho mượn 2016-12-12
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 13/12/2016     428.076 A100U KM.0009153 13/12/2016   13/12/2016 Tài liệu kho mượn 2016-12-12
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 13/12/2016     428.076 A100U KM.0009154 13/12/2016   13/12/2016 Tài liệu kho mượn 2016-12-12
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 13/12/2016 1   428.076 A100U KM.0009155 29/12/2017 29/12/2017 13/12/2016 Tài liệu kho mượn 2016-12-12

Powered by Koha