Object-oriented and classical software engineering (Biểu ghi số 1176)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01253nam a2200277 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105434.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0-07-286551-2
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110308b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 005.1
Chỉ số ấn phẩm O400B
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Schach, Stephen R.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Object-oriented and classical software engineering
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Object-oriented & classical software engineering
Thông tin trách nhiệm Stephen R. Schach.
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 6th ed
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill Higher Education
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2005
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxi, 581 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill
Khổ 24cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Bibliogr. in the book . - Ind.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng và kỹ thuật phần mềm. Kiến thức về kỹ thuật phần mềm: chu kỳ phần mềm, qui trình, các nhóm, kiểm tra, công cụ thương mại, mô đum, đối tượng... Chu kỳ phần mềm dòng công việc: nhu cầu, phân tích truyền thống, phân tích hướng đối tượng, thiết kế, sử dụng ngôn ngữ UML, C++...
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lập trình
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lập trình hướng đối tượng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Ngôn ngữ C++
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Ngôn ngữ UML
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Phần mềm máy tính
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Cập nhật lần cuối Ngày bổ sung Đăng ký cá biệt Ký hiệu phân loại Trạng thái hư hỏng Ngày áp dụng giá thay thế Trạng thái mất tài liệu Thư viện hiện tại Thư viện sở hữu Kho tài liệu Loại khỏi lưu thông Không cho mượn Nguồn phân loại Kiểu tài liệu
2014-09-042014-09-04NV.0001341005.1 O400BSẵn sàng2014-09-04Sẵn sàngĐại học Thăng LongĐại học Thăng LongKho ngoại vănSẵn sàngCho mượn Sách ngoại văn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L