Hoàn thiện chính sách đãi ngộ nhân lực của trường Cao đẳng Hải Dương (Biểu ghi số 11766)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01568nam a22002897a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20170329163519.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 141007b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658
Số thứ tự H406TH
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Phạm Đức Việt
Thuật ngữ chỉ trách nhiệm Người thực hiện
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Hoàn thiện chính sách đãi ngộ nhân lực của trường Cao đẳng Hải Dương
Thông tin trách nhiệm Phạm Đức Việt; Giáo viên hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Khắc Minh
Thông tin khác về nhan đề (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh)
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành ĐH Thăng Long
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2016
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 116 tr.
Khổ 29 cm
Các đặc điểm vật lý khác Bảng biểu;
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Thăng Long
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Thư mục, phụ lục cuối chính văn
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Mục đích nghiên cứu: Hệ thống các vấn đề lý luận về chính sách đãi ngộ nhân lực tại các khối trường Cao đẳng, Đại học. Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách đãi ngộ nhân lực của trường Cao đẳng Hải Dương
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Chính sách
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Nhân lực
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Trường cao đẳng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Hải Dương
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do C00434
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng GS.TS. Nguyễn Khắc Minh
Thuật ngữ xác định vai trò Giáo viên hướng dẫn
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/2763
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/2763
Địa chỉ điện tử http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/2763
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Luận văn cao học
ĐKCB
Ký hiệu phân loại Kiểu tài liệu Thư viện sở hữu Loại khỏi lưu thông Không cho mượn Thư viện hiện tại Cập nhật lần cuối Ngày bổ sung Ngày áp dụng giá thay thế Trạng thái mất tài liệu Kho tài liệu Đăng ký cá biệt Trạng thái hư hỏng Ghi chú Nguồn phân loại
658 H406THLuận văn cao họcĐại học Thăng LongSẵn sàngCho mượnĐại học Thăng Long2017-01-092017-01-092017-01-09Sẵn sàngKho luận văn cao họcLVCH.00221Sẵn sàng2016-12-15 

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L