Phát triển hoạt động cho vay tại tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương (Record no. 11768)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01653nam a22002777a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20220510154332.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 141007b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 332.1
Số thứ tự PH110TR
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Cao Xuân Việt
Thuật ngữ chỉ trách nhiệm Người thực hiện
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Phát triển hoạt động cho vay tại tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương
Thông tin khác về nhan đề (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng)
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành ĐH Thăng Long
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2016
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 84 tr.
Khổ 29 cm
Các đặc điểm vật lý khác Bảng biểu;
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo - Trường Đại học Thăng Long
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Thư mục, phụ lục cuối chính văn
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động cho vay của tổ chức tài chính. Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay tại tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Phát triển
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Hoạt động cho vay
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tổ chức tài chính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do C00241
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng PGS.TS. Lưu Thị Hương
Thuật ngữ xác định vai trò Giáo viên hướng dẫn
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1526
Đường dẫn http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1526
Địa chỉ điện tử <a href="http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1526">http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/1526</a>
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Luận văn cao học
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho luận văn cao học 09/01/2017   332.1 PH110TR LVCH.00223 09/01/2017 09/01/2017 Luận văn cao học 2016-12-15

Powered by Koha