Giáo trình tin học văn phòng : Lý thuyết và bài tập (Record no. 1179)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00963nam a2200289 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105434.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 92000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 100301b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 004
Chỉ số ấn phẩm GI108TR
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Nguyễn Tiến
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Giáo trình tin học văn phòng : Lý thuyết và bài tập
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Giáo dục
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1999
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 874tr.
Các đặc điểm vật lý khác Ảnh, hình
Khổ 24cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Giáo trình Tin học ; T.2
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Lí thuyết, ví dụ và bài tập thực hành 4 phần: Hệ điều hành MS-Dos 6.2, Norton 5, Windows 98, Word 97, Excel
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo trình
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tin học văn phòng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Windons 98
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Word 97
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn Văn Hoài
Thuật ngữ liên quan Tác giả
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Trương Cẩm Hồng
Thuật ngữ liên quan Tác giả
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 92000.00   004 GI108TR KM.0002772 31/03/2016 184000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha