English vocabulary in use with answers: Elementary (Biểu ghi số 11926)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00823nam a22002417a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20170523155325.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 170322b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Giá tiền 147000
Chỉ số ISBN 9780521704175
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428
Số thứ tự E204L
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân McCarthy, Michael
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề English vocabulary in use with answers: Elementary
Thông tin khác về nhan đề with a
Thông tin trách nhiệm Michael McCarthy, Felicity O'Dell
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản 3rd ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Cambridge... ;
Tên nhà xuất bản, phát hành Cambridge University Press;
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2012
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 168 tr.;
Các đặc điểm vật lý khác ill;
Khổ 28 cm
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Cuốn sách cung cấp 60 bài học tham khảo từ vựng và thực hành gjúp bạn có thể dễ dàng tự học hay sử dụng trên lớp học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Từ vựng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Anh
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng O'Dell, Felicity
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Số lần ghi mượn Trạng thái hư hỏng Ghi chú Nguồn phân loại Số lần gia hạn Kho tài liệu Kiểu tài liệu Đăng ký cá biệt Ngày bổ sung Thư viện sở hữu Ký hiệu phân loại Thư viện hiện tại Không cho mượn Ngày áp dụng giá thay thế Ngày ghi mượn cuối Trạng thái mất tài liệu Loại khỏi lưu thông Cập nhật lần cuối
1Sẵn sàng2017-03-08 2Kho mượnTài liệu kho mượnKM.00092622017-03-22Đại học Thăng Long428 E204LĐại học Thăng LongCho mượn2017-03-222018-12-21Sẵn sàngSẵn sàng2019-04-22

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L