Essential grammar in use (Biểu ghi số 11927)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01313nam a22002417a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20170324091402.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 170322b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Giá tiền 154000
Chỉ số ISBN 9780521699396
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 425
Số thứ tự E206S
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân McCarthy, Michael
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Essential grammar in use
Thông tin khác về nhan đề : A self-study reference and practice book for elementary students of English with answers
Thông tin trách nhiệm Raymond Murphy
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản 2nd ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Cambridge... ;
Tên nhà xuất bản, phát hành Cambridge University Press;
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2014
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 300 tr.;
Các đặc điểm vật lý khác ill;
Khổ 28 cm
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Essential Grammar in Use is a self-study reference and practice book for elementary-level learners (A1-B1), used by millions of people around the world. With clear examples, easy-to-follow exercises and answer key, the 3th edition is perfect for independent study, covering all the areas of grammar that you will need at this level. The book has an easy-to-use format of two-page units with clear explanations of grammar points on the left-hand page, and practice exercises on the right. It also includes plenty of additional exercises and a Study Guide to help you find the grammar units you need to study.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngữ pháp
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Thực hành
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Anh
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Ngày bổ sung Ngày ghi mượn cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kho tài liệu Đăng ký cá biệt Trạng thái hư hỏng Loại khỏi lưu thông Ký hiệu phân loại Không cho mượn Ghi chú Số lần ghi mượn Cập nhật lần cuối Kiểu tài liệu Thư viện sở hữu Được ghi mượn Nguồn phân loại Trạng thái mất tài liệu Thư viện hiện tại
2017-03-232019-07-052017-03-23Kho mượnKM.0009263Sẵn sàngSẵn sàng425 E206SCho mượn2017-03-0822019-07-05Tài liệu kho mượnĐại học Thăng Long2019-07-12 Sẵn sàngĐại học Thăng Long

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L