Cambridge Grammar of English (Biểu ghi số 11937)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01306nam a22002777a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20170324091632.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 170322b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Giá tiền 848000
Chỉ số ISBN 9780521674393
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 425
Số thứ tự C104G
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Carter, Ronald
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Cambridge Grammar of English
Thông tin khác về nhan đề : A Comprehensive Guide
Thông tin trách nhiệm Ronald Carter, Michael McCarthy
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản 3rd ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Cambridge.. ;
Tên nhà xuất bản, phát hành Cambridge University Press
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2015
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 973 tr.;
Khổ 28 cm;
Các đặc điểm vật lý khác + CD
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải A major reference grammar offering comprehensive coverage of spoken and written English based on real everyday usage. With its clear, two part structure, this is a user-friendly book from the world's leading English grammar publisher. The version with accompanying CD-ROM (Windows only) makes Cambridge Grammar of English even more accessible with:
• The whole book in handy, searchable format.
• Audio recordings of all the examples from the book.
• Links to the Cambridge Advanced Learner's Dictionary online for instant definitions of new vocabulary.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngữ pháp
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Nói tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Viết tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Anh
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng McCarthy, Michael
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Kiểu tài liệu Số lần ghi mượn Loại khỏi lưu thông Cập nhật lần cuối Trạng thái mất tài liệu Ngày ghi mượn cuối Ghi chú Ngày bổ sung Thư viện hiện tại Ký hiệu phân loại Ngày áp dụng giá thay thế Đăng ký cá biệt Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Số lần gia hạn Thư viện sở hữu Kho tài liệu
Tài liệu kho mượn3Sẵn sàng2020-06-03Sẵn sàng2020-05-272017-03-082017-03-23Đại học Thăng Long425 C104G2017-03-23NV.0005650 Sẵn sàngCho mượn2Đại học Thăng LongKho ngoại văn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L