New headway : Elementary : Student's book and workbook with key (Record no. 1202)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00990nam a2200289 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20201123091311.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 111122b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - Chỉ số ISBN
Giá tiền 55000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Liz
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề New headway : Elementary : Student's book and workbook with key
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản In lần thứ 3
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H:
Tên nhà xuất bản, phát hành Văn hóa thông tin,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2009.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 95tr.:
Các đặc điểm vật lý khác ảnh, bảng
Khổ 27cm.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Gồm 14 bài học tiếng Anh giao tiếp trình độ cơ bản
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do giao tiếp
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do giáo trình
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do tiếng anh
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Lê Thuý Hiền - giới thiệu
Thuật ngữ xác định vai trò tác giả bổ sung
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Soars, John
Thuật ngữ xác định vai trò tác giả bổ sung
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Wheeldon, Sylvia-
Thuật ngữ xác định vai trò tác giả bổ sung
856 ## - Địa chỉ điện tử
Địa chỉ điện tử <a href="http://118.70.190.113:8081/dspace/handle/DHTL_123456789/1341">http://118.70.190.113:8081/dspace/handle/DHTL_123456789/1341</a>
910 ## - Thông tin biên mục
Tình trạng sách T.Thủy
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Nguồn phân loại
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Số lần gia hạn Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 55000.00 2 428 N207H KM.0004551 28/03/2017 28/03/2017 110000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn    
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 55000.00 3 428 N207H KM.0004552 05/10/2017 21/09/2017 110000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn 1  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 55000.00 3 428 N207H KM.0004553 15/12/2016 08/12/2016 110000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn    
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 55000.00   428 N207H KM.0004554 04/09/2014   110000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn    
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 55000.00 2 428 N207H KM.0004555 21/09/2017 08/09/2017 110000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn 2  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Chỉ đọc tại thư viện Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 07/12/2018     428 N207H TVS.000049 07/12/2018     07/12/2018 Kho tài liệu số   CD

Powered by Koha