Digital literacy for dummies (Record no. 12054)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00792cam a2200289 i 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 18307803
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20170418094008.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 140918s2015 njua 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781118962862
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 004
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Wempen, Faithe.
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Digital literacy for dummies
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Hoboken :
Tên nhà xuất bản, phát hành John Wiley & Sons,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2015
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xii, 442 pages :
Các đặc điểm vật lý khác illustrations ;
Khổ 24 cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư For dummies,® a Wiley brand
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung Includes index.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Computer literacy
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Computer programs
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Chương trình máy tính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Máy vi tính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Internet
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Sách hướng dẫn
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 18/04/2017   004 D300G NV.0005878 18/04/2017 18/04/2017 Sách ngoại văn 2016-12-30
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 18/04/2017   004 D300G NV.0005879 18/04/2017 18/04/2017 Sách ngoại văn 2016-12-30
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 18/04/2017   004 D300G NV.0005880 18/04/2017 18/04/2017 Sách ngoại văn 2016-12-30

Powered by Koha