Angel investing (Biểu ghi số 1206)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01896nam a2200361 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105434.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0787952028
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101217b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.15
Chỉ số ấn phẩm A106E
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Van Osnabrugge, Mark
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Angel investing
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) matching startup funds with startup companies : the guide for entrepreneurs, individual investors, and venture capitalists
Thông tin trách nhiệm Mark Van Osnabrugge and Robert J. Robinson.
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 1st ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành San Francisco
Tên nhà xuất bản, phát hành Jossey-Bass
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2000
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxiv, 422 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 24 cm
440 ## - Thông tin về tùng thư/mục từ bổ trợ -- Nhan đề
Nhan đề The Jossey-Bass business & management series
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references (p. 383-405) and indexes.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Tập hợp các kinh nghiệm và sự nghiên cứu từ các câu chuyện của các nhà đầu tư và các công ty kinh doanh thành công nhằm giúp cho các nhà đầu tư( ông bầu), các nhà tư bản và các công ty đạt được hiệu quả cao trong việc đầu tư vốn cho thành lập các công ty như: Hưỡng dẫn cách thu hút đầu tư của các ông bầu; Nêu sự khác nhau giữa ông bầu kinh doanh và các nhà tư bản mạo hiểm; Cách trở thành các nhà đầu tư thành công....
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ New business enterprises
Phân mục chung Finance.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Small business
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Venture capital.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Đầu tư
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh doanh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tài chính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Vốn
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Robinson, Robert J.
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Contributor biographical information
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/bios/wiley044/00008230.html
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Publisher description
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/description/wiley037/00008230.html
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Table of Contents
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/toc/onix06/00008230.html
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Kiểu tài liệu Cập nhật lần cuối Thư viện hiện tại Đăng ký cá biệt Loại khỏi lưu thông Không cho mượn Trạng thái hư hỏng Ngày áp dụng giá thay thế Trạng thái mất tài liệu Ký hiệu phân loại Kho tài liệu Ngày bổ sung Nguồn phân loại Thư viện sở hữu
Sách ngoại văn2014-09-04Đại học Thăng LongNV.0000672Sẵn sàngCho mượnSẵn sàng2014-09-04Sẵn sàng658.15 A106EKho ngoại văn2014-09-04 Đại học Thăng Long
Sách ngoại văn2014-09-04Đại học Thăng LongNV.0000840Sẵn sàngCho mượnSẵn sàng2014-09-04Sẵn sàng658.15 A106EKho ngoại văn2014-09-04 Đại học Thăng Long

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L