Java elearning kit for dummies (Biểu ghi số 12062)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01245nam a22002775a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 17455250
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20170421082938.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120907s2012 inu 000 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781118098783
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 005.133
Số thứ tự J100V
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Mueller, John Paul.
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Java elearning kit for dummies
Thông tin trách nhiệm John Paul Mueller.
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản 1st ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Indianapolis, IN :
Tên nhà xuất bản, phát hành Wiley Pub., Inc.,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2012.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xii, 424 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill. ;
Khổ 23 cm.
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư For dummies,® a Wiley brand
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Ind.: p. 403-424
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải As a platform-independent, object-oriented programming language, Java helps developers write once and run anywhere. With this dynamic combination of a full-color printed book and a Dummies interactive eLearning course on CD, you'll find a wealth of information on the latest release of Java. Featuring both written and animated step-by-step how-tos, practice labs, helpful videos, numerous examples, and a host of Dummies hints and tips, this package makes your learning process easie
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ lập trình Java
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Phần mềm máy tính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Sách hướng dẫn
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Loại khỏi lưu thông Kiểu tài liệu Cập nhật lần cuối Thư viện hiện tại Thư viện sở hữu Ký hiệu phân loại Kho tài liệu Ghi chú Trạng thái mất tài liệu Đăng ký cá biệt Ngày áp dụng giá thay thế Không cho mượn Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Ngày bổ sung
Sẵn sàngSách ngoại văn2017-04-21Đại học Thăng LongĐại học Thăng Long005.133 J100VKho ngoại văn2016-12-30Sẵn sàngNV.00059232017-04-21Cho mượn Sẵn sàng2017-04-21
Sẵn sàngSách ngoại văn2017-04-21Đại học Thăng LongĐại học Thăng Long005.133 J100VKho ngoại văn2016-12-30Sẵn sàngNV.00059242017-04-21Cho mượn Sẵn sàng2017-04-21
Sẵn sàngSách ngoại văn2017-04-21Đại học Thăng LongĐại học Thăng Long005.133 J100VKho ngoại văn2016-12-30Sẵn sàngNV.00059252017-04-21Cho mượn Sẵn sàng2017-04-21

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L