Knowledge shared (Biểu ghi số 1212)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01186nam a2200289 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105434.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 1565490851 (pbk. : alk. paper)
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101229b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 300.72
Chỉ số ấn phẩm KN400W
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Knowledge shared
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) participatory evaluation in development cooperation
Thông tin trách nhiệm Edward T. Jackson and Yusuf Kassam, editors
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành West Hartford, Conn.
-- Ottawa
Tên nhà xuất bản, phát hành IDRC
-- Kumarian Press
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1998
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xi, 252 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 23 cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references (p. 231-233) and index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Tập hợp các bài nghiên cứu, phân tích đánh giá về các dự án, chiến lược hợp tác phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển ở Châu Phi, Ấn Độ, Banglades, Nêpal, Đông Nam Á
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Evaluation research (Social action programs)
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Rural development
Phân mục chung Evaluation.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Dự án
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Hợp tác quốc tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Nước đang phát triển
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Jackson, Edward T.
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Kassam, Yusuf
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện sở hữu Ghi chú Thư viện hiện tại Trạng thái mất tài liệu Kiểu tài liệu Ngày bổ sung Cập nhật lần cuối Kho tài liệu Loại khỏi lưu thông Trạng thái hư hỏng Nguồn phân loại Không cho mượn
300.72 KN400WNV.00008932014-09-04Đại học Thăng LongNgừng lưu thôngĐại học Thăng LongSẵn sàngSách ngoại văn2020-05-212014-09-04Kho thanh lýSẵn sàngHư hỏng Không cho mượn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L