Life 6: Workbook (Biểu ghi số 12123)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00901nam a22003017a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20170428105523.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 170322b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Giá tiền 185000
Chỉ số ISBN 9781305257085
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428
Số thứ tự L300F
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Dummett, Paul
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Life 6: Workbook
Thông tin trách nhiệm Paul Dummett, John Hughes, Helen Stephenson
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản American English ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành USA
Tên nhà xuất bản, phát hành Sherrise Roehr
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2015
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 76 tr.;
Khổ 28 cm;
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư National Geographic Learning
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải The Life workbook offers independent practice activities that reinforce and expand on the lessons taught in the student Book!
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Bài tập Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngữ pháp
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Từ vựng
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Hughes, John
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Stephenson, Helen
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Thư viện hiện tại Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện sở hữu Kho tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Đăng ký cá biệt Kiểu tài liệu Ký hiệu phân loại Ngày bổ sung Cập nhật lần cuối Trạng thái mất tài liệu Không cho mượn Ghi chú Loại khỏi lưu thông
Đại học Thăng Long2017-04-28Đại học Thăng LongKho ngoại văn Sẵn sàngNV.0006197Sách ngoại văn428 L300F2017-04-282017-04-28Sẵn sàngCho mượn2017-04-28Sẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L