PCs all-in-one for dummies (Record no. 12141)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01006cam a22003257a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 17642814
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20170428153247.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 130301s2013 njua 001 0 eng d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781118280355
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 04 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 004.16
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Chambers, Mark L.
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề PCs all-in-one for dummies
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản 6th ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Hoboken, N.J. :
Tên nhà xuất bản, phát hành John Wiley & Sons,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2013.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxiv, 696 p. :
Các đặc điểm vật lý khác ill. ;
Khổ 24 cm.
490 1# - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư For dummies
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung Previous edition: 2010.
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung Includes index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải A perfect companion for your desktop PC! Whether you use your PC for work or play, there's a lot to learn and a lot of territory to discover, so take along a good guide
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Microcomputers
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Internet.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Máy vi tính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Mạng máy tính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Window 8
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Sách hướng dẫn
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 28/04/2017   004.16 P000C NV.0005956 28/04/2017 28/04/2017 Sách ngoại văn 2016-12-30
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 28/04/2017   004.16 P000C NV.0005957 28/04/2017 28/04/2017 Sách ngoại văn 2016-12-30
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 28/04/2017   004.16 P000C NV.0005958 28/04/2017 28/04/2017 Sách ngoại văn 2016-12-30

Powered by Koha