Lifehacker : (Record no. 12157)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01090cam a2200313 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 16752417
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20170503105313.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110427s2011 inua b 001 0 eng d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781118018378
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 04 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 004.16
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Pash, Adam.
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Lifehacker :
Thông tin khác về nhan đề the guide to working smarter, faster, and better
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản 3rd ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Indianapolis, IN :
Tên nhà xuất bản, phát hành Wiley Publishing,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2011.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxviii, 476 p. :
Các đặc điểm vật lý khác ill. ;
Khổ 23 cm.
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references and index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Presents a variety of tips and techniques to simplify and enhance productivity, covering such topics as email, organizing data, streamlining common tasks, searching the Web, and managing multiple computers.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Microcomputers.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Computer software.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Internet.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Phần mềm máy tính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Máy vi tính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Sách hướng dẫn
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Trapani, Gina,
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 03/05/2017   004.16 L300F NV.0006018 03/05/2017 03/05/2017 Sách ngoại văn 2016-12-30
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 03/05/2017   004.16 L300F NV.0006019 03/05/2017 03/05/2017 Sách ngoại văn 2016-12-30

Powered by Koha