Yahoo (Record no. 1233)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00779nam a2200253 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105435.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 58000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 091230b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 004.67
Chỉ số ấn phẩm Y600H
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Neibauer, Alan
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Yahoo
Số của phần/mục trong tác phẩm Toàn tập
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Thống kê
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2001
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 619tr.
Các đặc điểm vật lý khác Hình vẽ
Khổ 21cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Giúo bạn truy cập thông tin về tất cả các lĩnh vực, lưu trữ nội dung, gởi mail, truy cập Internet
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Internet
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tin học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thông tin
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Web
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Lê Minh Trung
Thuật ngữ liên quan Biên dịch
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Tạm dừng lưu thông Sẵn sàng   Hư hỏng Không cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho thanh lý 04/09/2014 58000.00   004.67 Y600H KM.0000677 06/09/2018 116000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha