中國西部金融發展報告 (Record no. 12382)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01240nam a22002777a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20170822092832.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 170612b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9787509730096
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản Chi
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 332
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân 李忠民
242 ## - Lời dịch Nhan đề dịch của cơ quan biên mục
Nhan đề dịch Financial development report of western China
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề 中國西部金融發展報告
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản 第1版
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành 北京市 :
Tên nhà xuất bản, phát hành 中央編譯出版社
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2009
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 319 面 :
Khổ 24 公分
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư 西部金融藍皮書.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Cuốn sách này tóm tắt tình hình phát triển, thành tựu đổi mới và các quy định tiêu biểu của ngành tài chính Tây Trung Quốc năm 2011, sự hỗ trợ của nền công nghiệp tài chính Tây Trung Quốc đối với nền kinh tế địa phương, các vấn đề trong sự phát triển của ngành tài chính Tây Trung Quốc, và phía tây của ngành tài chính. Đổi mới thêm về tài chính và phát triển các biện pháp đối phó và đề xuất.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Trung Quốc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Phát triển
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tài chính
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng 古敏
Thuật ngữ xác định vai trò 編著
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 22/08/2017   332 中000國 NV.0006319 22/08/2017 22/08/2017 Sách ngoại văn 2017-04-20

Powered by Koha