中國美術全集 (Record no. 12409)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00607nam a22002417a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20170905091426.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 170731b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9787546113715
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản chi
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 704.51
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân 王世仁
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề 中國美術全集
Thông tin khác về nhan đề : 建築
Số lượng phần, chương 4冊
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản 第1版
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành 合肥市;
Tên nhà xuất bản, phát hành 黄山書社,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2010
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 226 页
Các đặc điểm vật lý khác :彩圖
Khổ 29公分
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Xây dựng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Nghệ thuật
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kiến trúc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Trung Quốc
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 05/09/2017   704.51 中000國 NV.0006337 05/09/2017 05/09/2017 Sách ngoại văn 2017-04-20

Powered by Koha