中國美術全集 (Record no. 12525)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00615nam a22002417a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20170918103027.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 170731b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9787546113616
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản chi
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 704.51
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân 李裕群
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề 中國美術全集
Thông tin khác về nhan đề :石窟寺雕塑
Tên phần, chương của tài liệu 第三集
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản 第1版
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành 合肥市
Tên nhà xuất bản, phát hành 黄山書社,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2010
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 218页
Các đặc điểm vật lý khác :彩圖
Khổ 29公分
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Điêu khắc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kiến trúc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Văn hóa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Trung Quốc
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Hư hỏng Không cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho thanh lý 21/05/2020   704.51 中000國 NV.0006395 18/09/2017 18/09/2017 Sách ngoại văn Ngừng lưu thông

Powered by Koha