Hồ Chí Minh văn hóa và đạo đức (Record no. 12556)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01194nam a22002657a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20171023100812.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 170913b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 170
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Hồ Chí Minh văn hóa và đạo đức
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Lý luận chính trị
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2007
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 367 tr.
Khổ 21 cm
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung ĐTTS ghi: Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ chủ tịch
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Cuốn sách tâph hợp các bài nghiên cứu của cán bộ các nhà nghiên cứu đang công tác tại khu di tích, tập trung làm rõ các nội dung như: Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn; các khía cạnh biểu hiện của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; việc kế thừa học tập tấm gương đạo đức của Bác trong thời đại ngày nay...
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Nhân cách
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Đạo đức
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Văn hóa
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Bùi Kim Hồng
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Đỗ Đức Hinh
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Đỗ Hoàng Linh
Thuật ngữ xác định vai trò B.s
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 23/10/2017   170 H450C KM.0009337 23/10/2017 23/10/2017 Tài liệu kho mượn LV.0003212

Powered by Koha