The cuisine of Việt Nam nourishing a culture (Record no. 126)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01163nam a2200277 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105424.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 159000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 091224b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 394.1
Chỉ số ấn phẩm J101K
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Jackson, Annabel
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính The cuisine of Việt Nam nourishing a culture
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Thế giới
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2005
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 267tr.
Các đặc điểm vật lý khác Ảnh
Khổ 20cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS: Việt Nam cultural traveler
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Giới thiệu văn hoá ẩm thực của người dân Việt Nam, nghệ thuật nấu ăn, các món ăn nổi tiếng đặc trưng của từng vùng như phở Hà Nội, bún thang, chả cá lã vọng, giò chả ước lễ, xôi, bún bò huế...; Giới thiệu các ngày lễ tết truyền thống với những món ăn và hoa quả ở một số vùng thuộc Việt Nam
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Ẩm thực
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Phong tục tập quán
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hoá
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Việt Nam
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Hàm Châu
Thuật ngữ liên quan Biên soạn
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Vân Chi
Thuật ngữ liên quan Biên soạn
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Được ghi mượn Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 159000.00 3 394.1 J101K KM.0001511 15/04/2017 08/04/2017 08/04/2017 318000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha