Listening & Notetaking Skills (Biểu ghi số 12679)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01007nam a22002537a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180111143902.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 171121b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781133951148
Giá tiền 249.000
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428.3
Số thứ tự L313T
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Dunkel, Patricia A.
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Listening & Notetaking Skills
Thông tin trách nhiệm Patricia A. Dunkel, Phyllis L. Lim
Số lượng phần, chương Level 1
Thông tin khác về nhan đề (with Audio script)
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản 4th
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Tên nhà xuất bản, phát hành Cengage Learning,
Nơi xuất bản, phát hành Boston:
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2014
300 ## - Mô tả vật lý
Khổ 25 cm
Số trang 222 pages:
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải The new edition of the Listening and Notetaking Skills series incorporates engaging National Geographic content and video featuring authentic interviews and videos with National Geographic Explorers! This unique approach engages learners while enhancing listening comprehension and developing notetaking and study skills.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kỹ năng nghe
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Lim, Phyllis L.
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Thư viện sở hữu Kiểu tài liệu Trạng thái hư hỏng Ghi chú Ngày áp dụng giá thay thế Ký hiệu phân loại Không cho mượn Trạng thái mất tài liệu Ngày bổ sung Kho tài liệu Nguồn phân loại Loại khỏi lưu thông Cập nhật lần cuối Đăng ký cá biệt Thư viện hiện tại
Đại học Thăng LongSách ngoại vănSẵn sàng2018-01-082017-11-24428.3 L313T Cho mượnSẵn sàng2017-11-24Kho ngoại văn Sẵn sàng2017-11-24NV.0006719Đại học Thăng Long

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L