Making Connections (Biểu ghi số 12692)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01330nam a22002777a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20190612155549.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 171121b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781107628748
Giá tiền 516.000
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428
Số thứ tự M100K
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân McEntire, Jo
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Making Connections
Thông tin trách nhiệm Jo McEntire, Jessica Williams
Thông tin khác về nhan đề : Skills and Strategies for Academic Reading
Số lượng phần, chương Level 2
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản 2nd Edition
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Tên nhà xuất bản, phát hành Cambridge University press,
Nơi xuất bản, phát hành Cambridge:
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2014
300 ## - Mô tả vật lý
Khổ 27 cm
Số trang 192 pages:
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Macmillan exams
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Making Connections Second edition Level 2 Student's Book introduces fundamental reading skills and strategies such as identifying main ideas, interpreting information in charts and graphs, and preparing for reading tests. It features a variety of high-interest topics including news media, education, global business, population growth, fashion and design, and the brain.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kỹ năng Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kỹ năng đọc hiểu
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Williams, Jessica
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5272
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5272
Địa chỉ điện tử http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/5272
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Kiểu tài liệu Trạng thái mất tài liệu Kho tài liệu Đăng ký cá biệt Trạng thái hư hỏng Loại khỏi lưu thông Cập nhật lần cuối Không cho mượn Thư viện hiện tại Ký hiệu phân loại Thư viện sở hữu Nguồn phân loại Ghi chú Ngày áp dụng giá thay thế Ngày bổ sung
Sách ngoại vănSẵn sàngKho ngoại vănNV.0006727Sẵn sàngSẵn sàng2017-11-27Cho mượnĐại học Thăng Long428 M100K Đại học Thăng Long 2018-01-082017-11-272017-11-27

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L