Collins EAP Writing (Biểu ghi số 12695)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01920nam a22002537a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20181210151004.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 171121b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9786045836972
Giá tiền 198.000
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428
Số thứ tự C428L
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Geyte, Els Van
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Collins EAP Writing
Thông tin trách nhiệm Els Van Geyte
Thông tin khác về nhan đề : Learn To Write Better Academic Essays
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Tên nhà xuất bản, phát hành Tổng hợp Tp Hồ Chí Minh; Công ty Nhân Trí Việt,
Nơi xuất bản, phát hành Hồ Chí Minh:
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2014
300 ## - Mô tả vật lý
Khổ 23 cm;
Số trang 183 pages:
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Academic skills series
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Collins Academic Skills Series: Writing gives you the skills and strategies you need to write well-structured essays, reports and case studies and achieve academic success at university.

Learn how to

interpret the question
structure your work
paraphrase, quote and reference your sources
avoid plagiarism
understand your reader
Collins Academic Skills Series: Writing will help you to make the most of your time at university.

A step-by-step guide to the writing process including a complete 2500-word model essay
Information on academic expectations – understand the requirements of studying at university
Helpful tips and summaries
Answer key and glossary
Writing is part of a new six-book series to help international students achieve academic success at college or university. It is designed to support students who are studying, or preparing to study, at an English-speaking institution.

Suitable for students whose level of English is Upper Intermediate / CEF level B2 / IELTS 5.5 and higher.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kỹ năng viết
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4679
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4679
Địa chỉ điện tử http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/4679
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Ngày bổ sung Kho tài liệu Loại khỏi lưu thông Kiểu tài liệu Thư viện sở hữu Đăng ký cá biệt Ghi chú Thư viện hiện tại Cập nhật lần cuối Không cho mượn Nguồn phân loại Ký hiệu phân loại Ngày áp dụng giá thay thế Trạng thái hư hỏng Trạng thái mất tài liệu
2017-11-27Kho ngoại vănSẵn sàngSách ngoại vănĐại học Thăng LongNV.00067232018-01-08Đại học Thăng Long2017-11-27Cho mượn 428 C428L 2017-11-27Sẵn sàngSẵn sàng
2018-11-06Kho mượnSẵn sàngSách ngoại vănĐại học Thăng LongKM.00108162018-10-30Đại học Thăng Long2018-11-06Cho mượn 428 C428L2018-11-06Sẵn sàngSẵn sàng
2018-11-06Kho mượnSẵn sàngSách ngoại vănĐại học Thăng LongKM.00108152018-10-30Đại học Thăng Long2018-11-06Cho mượn 428 C428L2018-11-06Sẵn sàngSẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L