Cambridge Practice Tests for First Certificate 2 (Biểu ghi số 12696)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01125nam a22002537a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20171127103450.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 171121b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780521498999
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428.076
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Paul Carne
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Cambridge Practice Tests for First Certificate 2
Thông tin trách nhiệm Paul Carne; Louise Hashemi; Barbara Thomas
Thông tin khác về nhan đề :Student's book
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Tên nhà xuất bản, phát hành Cambridge University Press;
Nơi xuất bản, phát hành 1996
Ngày tháng xuất bản, phát hành Cambridge;
300 ## - Mô tả vật lý
Khổ 23 cm
Số trang 115 pages
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Contains four complete tests for the First Certificate exam from Cambridge ESOL. These past examination papers provide the most authentic exam preparation available, allowing candidates to familiarise themselves with the content of the exam and to practise exam techniques. Colour visual material for Paper 5 is included with each test. The Student's Book is also available as a 'with answers' edition, suitable for self study.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Sách luyện thi
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Louise Hashemi
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Barbara Thomas
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu cho mượn theo môn
ĐKCB
Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Kho tài liệu Đăng ký cá biệt Ký hiệu phân loại Ngày bổ sung Nguồn phân loại Thư viện hiện tại Loại khỏi lưu thông Thư viện sở hữu Ghi chú Không cho mượn Cập nhật lần cuối Trạng thái mất tài liệu Trạng thái hư hỏng
2017-11-27Tài liệu cho mượn theo mônKho đọc T1GTR.00061428.0762017-11-27 Đại học Thăng LongSẵn sàngĐại học Thăng Long2017-11-17Cho mượn2017-11-27Sẵn sàngSẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L