Cơ sở Văn hóa Việt Nam (Record no. 12726)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01041nam a2200277 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20200708091201.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110607b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Giá tiền 40000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 306
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Trần Quốc Vượng
Thuật ngữ chỉ trách nhiệm Chủ biên
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Cơ sở Văn hóa Việt Nam
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản Tái bản lần thứ mười lăm
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.:
Tên nhà xuất bản, phát hành Giáo dục,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2015
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 303 tr.;
Khổ 21cm.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Các khái niệm cơ bản về văn hoá và văn hoá học... Cấu trúc, các thiết chế và chức năng của văn hoá. Điển hình lịch sử của văn hoá Việt Nam. Không gian văn hoá Việt Nam
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Lịch sử
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Lí luận văn hoá
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Văn hóa Việt Nam
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Trần Thúy Anh
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn Chí Bền
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Lâm Mỹ Dung
910 ## - Thông tin biên mục
Tình trạng sách Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Tạm dừng lưu thông Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho đọc T1 27/02/2018   306 C460S VNH.00016 27/02/2018 27/02/2018 Tài liệu cho mượn theo môn 2017-11-17

Powered by Koha