Khu vực học và nhập môn Việt Nam học (Record no. 12740)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00813nam a22002297a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20171128091432.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 171128b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Giá tiền 25000
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 915.97
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Trần Lê Bảo
Thuật ngữ chỉ trách nhiệm Chủ biên
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Khu vực học và nhập môn Việt Nam học
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Giáo dục Việt Nam
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2011
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 158tr.
Khổ 21cm
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Khái quát về khu vực học và Việt Nam học. Việt Nam học trong tiến trình lịch sử và trong con mắt người nước ngoài. Những gợi ý về tổ chức học tập bộ môn này
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Khu vực học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Lịch sử
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Việt Nam học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Đất nước học
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin tuyen
Ngày nhập tin 2017/11/17
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu cho mượn theo môn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho đọc T1 28/11/2017 1 915.97 KH500V VNH.00042 27/08/2021 18/04/2018 28/11/2017 Tài liệu cho mượn theo môn

Powered by Koha