Arthritis & arthroplasty. (Biểu ghi số 12742)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01785cam a22003494a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 15861040
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20181023100351.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 090807s2010 paua b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781416056430
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 1416056432
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 617.5
Số thứ tự A109R
245 00 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Arthritis & arthroplasty.
Tên phần, chương của tài liệu The spine
Thông tin trách nhiệm edited by Francis H. Shen, Christopher I. Shaffrey.
246 3# - Hình thức biến đổi của Nhan đề dịch
Nhan đề dịch hợp lệ/Nhan đề dịch ngắn Arthritis and arthroplasty.
246 30 - Hình thức biến đổi của Nhan đề dịch
Nhan đề dịch hợp lệ/Nhan đề dịch ngắn Spine
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Philadelphia :
Tên nhà xuất bản, phát hành Saunders/Elsevier,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2010.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xix, 392 p. :
Các đặc điểm vật lý khác ill. (some col.) ;
Khổ 29 cm. +
490 1# - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Arthritis & arthroplasty series
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references and index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải The Spine―a volume in the new Arthritis and Arthroplasty series―offers expert guidance on everything from patient selection and pre-operative planning to surgical approaches and techniques. Francis H. Shen and Christopher I. Shaffrey present clear, evidence-based coverage detailing which technology and methodology is best for each patient. Access discussions of debates on anterior versus posterior approaches for the surgical management of cervical myelopathy, indications for thoracoscopic surgery, options for minimally invasive surgery (MIS) in degenerative spinal conditions, and more. Explore the role for evolving technologies and non-fusion techniques for the management of various spinal pathologies and view expertly narrated video demonstrations of surgical techniques.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Spine
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Arthroplasty.
650 22 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Arthritis
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Cột sống
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Phẫu thuật nội soi.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Viêm khớp
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Shen, Francis H.
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Shaffrey, Christopher I.
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Thư viện hiện tại Kiểu tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Nguồn phân loại Ngày bổ sung Loại khỏi lưu thông Cập nhật lần cuối Ghi chú Kho tài liệu Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Trạng thái mất tài liệu Đăng ký cá biệt Ký hiệu phân loại
Đại học Thăng LongSách ngoại văn2017-11-28 2017-11-28Sẵn sàng2017-11-282017-11-28Kho ngoại vănSẵn sàngCho mượnĐại học Thăng LongSẵn sàngNV.0006462617.5 A109R
Đại học Thăng LongSách ngoại văn2017-11-28 2017-11-28Sẵn sàng2017-11-282017-11-28Kho ngoại vănSẵn sàngCho mượnĐại học Thăng LongSẵn sàngNV.0006463617.5 A109R
Đại học Thăng LongSách ngoại văn2017-11-28 2017-11-28Sẵn sàng2017-11-282017-11-28Kho ngoại vănSẵn sàngCho mượnĐại học Thăng LongSẵn sàngNV.0006464617.5 A109R
Đại học Thăng LongSách ngoại văn2017-11-28 2017-11-28Sẵn sàng2017-11-282017-11-28Kho ngoại vănSẵn sàngCho mượnĐại học Thăng LongSẵn sàngNV.0006465617.5 A109R
Đại học Thăng LongSách ngoại văn2017-11-28 2017-11-28Sẵn sàng2017-11-282017-11-28Kho ngoại vănSẵn sàngCho mượnĐại học Thăng LongSẵn sàngNV.0006466617.5 A109R
Đại học Thăng LongSách ngoại văn2018-10-23 2018-10-23Sẵn sàng2018-10-232018-10-15Kho ngoại vănSẵn sàngCho mượnĐại học Thăng LongSẵn sàngNV.0007290617.5 A109R
Đại học Thăng LongSách ngoại văn2018-10-23 2018-10-23Sẵn sàng2018-10-232018-10-15Kho ngoại vănSẵn sàngCho mượnĐại học Thăng LongSẵn sàngNV.0007291617.5 A109R
Đại học Thăng LongSách ngoại văn2018-10-23 2018-10-23Sẵn sàng2018-10-232018-10-15Kho ngoại vănSẵn sàngCho mượnĐại học Thăng LongSẵn sàngNV.0007289617.5 A109R

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L