An everyone culture : (Biểu ghi số 12745)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01168cam a22003138i 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 18936646
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20171128105201.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 160114s2016 mau 000 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781625278623
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.3
Số thứ tự E200V
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Kegan, Robert,
Thuật ngữ chỉ trách nhiệm author.
245 13 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề An everyone culture :
Thông tin khác về nhan đề becoming a deliberately developmental organization
Thông tin trách nhiệm Robert Kegan and Lisa Laskow Lahey ; with Matthew L. Miller, Andy Fleming, Deborah Helsing.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Harvard Business Review press
Tên nhà xuất bản, phát hành 2016
Ngày tháng xuất bản, phát hành Boston
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 305 pages
Khổ 23 cm
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải This book demonstrates a whole new way of being at work. It suggests that the culture you create is your strategy and that the key to success is developing everyone.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Corporate culture.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Organizational behavior.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Organizational effectiveness.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Career development.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Văn hoá doanh nghiệp.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Hành vi tổ chức
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Hiệu quả tổ chức
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Phát triển sự nghiệp
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Lahey, Lisa Laskow,
Thuật ngữ xác định vai trò author.
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Trạng thái hư hỏng Kiểu tài liệu Thư viện sở hữu Cập nhật lần cuối Trạng thái mất tài liệu Ghi chú Ngày bổ sung Loại khỏi lưu thông Không cho mượn Thư viện hiện tại Kho tài liệu Nguồn phân loại Đăng ký cá biệt Ngày áp dụng giá thay thế Ký hiệu phân loại
Sẵn sàngSách ngoại vănĐại học Thăng Long2017-11-28Sẵn sàng2017-11-282017-11-28Sẵn sàngCho mượnĐại học Thăng LongKho ngoại văn NV.00064462017-11-28658.3 E200V

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L