Imaging of arthritis and metabolic bone disease (Biểu ghi số 12747)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 02275cam a2200289 i 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 18173306
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20171128144351.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 140602s2014 maua b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780323041775
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 616.7
Số thứ tự I-310A
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Weissman, Barbara N.
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Imaging of arthritis and metabolic bone disease
Thông tin trách nhiệm Joshua M. Farber, Nayer Nikpoor, Hiroshi Yoshioka... ; Ed.: Barbara N. Weissman
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản Second edition.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Philadelphia :
Tên nhà xuất bản, phát hành Saunders/Elsevier,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2009
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xix, 749 p. :
Các đặc điểm vật lý khác ill. ;
Khổ 29 cm
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Bibliogr. at the end of chapter. - Ind.: p. 729-749
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Get state-of-the-art coverage of the full range of imaging techniques available to assist in the diagnosis and therapeutic management of rheumatic diseases. Written by acknowledged experts in musculoskeletal imaging, this richly illustrated, full-color text presents the latest diagnostic and disease monitoring modalities - MRI, CT, ultrasonography, nuclear medicine, DXA ― as well as interventional procedures. You'll find comprehensive coverage of specific rheumatic conditions, including osteoarticular and extraarticular findings. This superb new publication puts you at the forefront of imaging in arthritis and metabolic bone disease ― a must have reference for the clinician and imaging specialist.
Includes all imaging modalities relevant to rheumatic disease, and applications and contraindications of each, for balanced coverage.
Incorporates a user-friendly, consistent full-color format for quick and easy reference.
Provides osteoarticular and extra-articular features and findings to show how imaging benefits diagnosis and management of complex rheumatologic conditions.
Creates a one-stop shop with comprehensive coverage of imaging for all rheumatic conditions, including metabolic conditions and pediatric disorders.
Presents interventional techniques―injections, arthrography, radiofrequency ablation―to create the perfect diagnostic and interventional clinical tool.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Chẩn đoán hình ảnh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Viêm khớp
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Farber, Joshua M.
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Hiroshi Yoshioka
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Kose, Katsumi
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Cập nhật lần cuối Nguồn phân loại Đăng ký cá biệt Ghi chú Thư viện hiện tại Thư viện sở hữu Ký hiệu phân loại Trạng thái hư hỏng Kho tài liệu Không cho mượn Ngày bổ sung Kiểu tài liệu
Sẵn sàngSẵn sàng2017-11-282017-11-28 NV.00065602017-11-28Đại học Thăng LongĐại học Thăng Long616.7 I-310ASẵn sàngKho ngoại vănCho mượn2017-11-28Sách ngoại văn
Sẵn sàngSẵn sàng2017-11-282017-11-28 NV.00065612017-11-28Đại học Thăng LongĐại học Thăng Long616.7 I-310ASẵn sàngKho ngoại vănCho mượn2017-11-28Sách ngoại văn
Sẵn sàngSẵn sàng2017-11-282017-11-28 NV.00065622017-11-28Đại học Thăng LongĐại học Thăng Long616.7 I-310ASẵn sàngKho ngoại vănCho mượn2017-11-28Sách ngoại văn
Sẵn sàngSẵn sàng2017-11-282017-11-28 NV.00065632017-11-28Đại học Thăng LongĐại học Thăng Long616.7 I-310ASẵn sàngKho ngoại vănCho mượn2017-11-28Sách ngoại văn
Sẵn sàngSẵn sàng2017-11-282017-11-28 NV.00065642017-11-28Đại học Thăng LongĐại học Thăng Long616.7 I-310ASẵn sàngKho ngoại vănCho mượn2017-11-28Sách ngoại văn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L