The first 90 days : (Biểu ghi số 12823)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 02181cam a2200325 i 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 17563334
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20171130134638.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 121214s2013 maua b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781422188613
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.4
Số thứ tự F313S
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Watkins, Michael,
245 14 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề The first 90 days :
Thông tin khác về nhan đề proven strategies for getting up to speed faster and smarter /
Thông tin trách nhiệm Michael D. Watkins.
246 3# - Hình thức biến đổi của Nhan đề dịch
Nhan đề dịch hợp lệ/Nhan đề dịch ngắn First ninety days
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản Updated and expanded [edition].
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xvi, 278 pages :
Các đặc điểm vật lý khác illustrations ;
Khổ 22 cm
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references (pages 259-263) and index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải In this updated and expanded version of the international bestseller The First 90 Days, Michael D. Watkins offers proven strategies for conquering the challenges of transitions--no matter where you are in your career. Watkins, a noted expert on leadership transitions and adviser to senior leaders in all types of organizations, also addresses today's increasingly demanding professional landscape, where managers face not only more frequent transitions but also steeper expectations once they step into their new jobs. By walking you through every aspect of the transition scenario, Watkins identifies the most common pitfalls new leaders encounter and provides the tools and strategies you need to avoid them. You'll learn how to secure critical early wins, an important first step in establishing yourself in your new role. Each chapter also includes checklists, practical tools, and self-assessments to help you assimilate key lessons and apply them to your own situation. Whether you're starting a new job, being promoted from within, embarking on an overseas assignment, or being tapped as CEO, how you manage your transition will determine whether you succeed or fail. Use this book as your trusted guide.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Leadership.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Executive ability.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Strategic planning.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Management.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Khả năng điều hành
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Lãnh đạo
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Lập kế hoạch chiến lược
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Quản lý
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Ghi chú Nguồn phân loại Không cho mượn Trạng thái mất tài liệu Ký hiệu phân loại Thư viện hiện tại Kiểu tài liệu Cập nhật lần cuối Loại khỏi lưu thông Ngày bổ sung Thư viện sở hữu Ngày áp dụng giá thay thế Đăng ký cá biệt Trạng thái hư hỏng Kho tài liệu
2017-11-28 Cho mượnSẵn sàng658.4 F313S Đại học Thăng LongSách ngoại văn2017-11-30Sẵn sàng2017-11-30Đại học Thăng Long2017-11-30NV.0006646Sẵn sàngKho ngoại văn
2019-08-08 Cho mượnSẵn sàng658.4 F313SĐại học Thăng LongSách ngoại văn2019-08-30Sẵn sàng2019-08-30Đại học Thăng Long2019-08-30NV.0007815Sẵn sàngKho ngoại văn
2019-08-08 Cho mượnSẵn sàng658.4 F313SĐại học Thăng LongSách ngoại văn2019-08-30Sẵn sàng2019-08-30Đại học Thăng Long2019-08-30NV.0007816Sẵn sàngKho ngoại văn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L