Đại số 1 (Record no. 129)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01462nam a2200265 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105424.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 52000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 100118b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 512.071
Chỉ số ấn phẩm GI108TR
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Monier, Jean - Marie
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Đại số 1
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Giáo trình và 600 bài tập có lời giải
Số của phần/mục trong tác phẩm Giáo trình toán - Tập 5
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản Tái bản lần thứ 4
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Giáo dục.
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2003
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 583tr.
Khổ 24cm.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Cung cấp cho sinh viên những năm đầu của các trường Đại học khoa học và kỹ thuật một tài liệu học tập , tra cứu thông dụng và hiệu quả. Với nhiều bài tập có lời giải, đa dạng, bao quát mọi khía cạnh của lý thuyết, cuốn sách còn nhằm giúp cho người đọc rèn luyện năng lực vận dụng lý thuyết được học. Tập 5 đề cập việc khảo sát cấu trúc đại số, số học các số nguyên, số hữu tỷ, đa thức và phân thức hữu tỷ, các không gian vectơ và các ánh xạ tuyến tính, ma trận, định thức và các không gian Euclide
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Đại số
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo trình
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Toán
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn Tường
Thuật ngữ liên quan Dịch
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn Văn Nghị
Thuật ngữ liên quan Dịch
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Số lần gia hạn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 52000.00 2 512.071 GI108TR KM.0002499 17/03/2016 11/03/2016 104000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 52000.00 1 512.071 GI108TR KM.0002500 03/10/2016 01/09/2016 104000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn 2
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 52000.00   512.071 GI108TR KM.0002501 04/09/2014   104000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 52000.00 1 512.071 GI108TR KM.0002502 28/03/2015 19/03/2015 104000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 52000.00 2 512.071 GI108TR KM.0002503 02/06/2015 26/05/2015 104000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 52000.00 2 512.071 GI108TR KM.0002504 08/12/2014 27/11/2014 104000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 52000.00 5 512.071 GI108TR KM.0002505 22/02/2017 20/01/2017 104000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn 5
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 52000.00   512.071 GI108TR KM.0002506 04/09/2014   104000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 52000.00 1 512.071 GI108TR KM.0002507 03/05/2022 18/04/2022 104000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn 1
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 52000.00 1 512.071 GI108TR KM.0002508 24/11/2020 30/10/2020 104000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn 2

Powered by Koha