Teachers, schools, and society (Record no. 13011)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01051cam a2200313 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 15921928
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20171206154728.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 090925s2010 nyu 000 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780073378756
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0073378755
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 371.102
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Sadker, David Miller,
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Teachers, schools, and society
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản 9th ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York :
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2010.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxiv, 473 p. :
Các đặc điểm vật lý khác col. ill. ;
Khổ 27 cm.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải This text presents an overview of education in America. It provides in-depth commentary on educational history, philosophy, and governance, while giving special attention to current critical topics such as the changing federal role in educational finance.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Teaching.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Education
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Teachers
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Giáo dục
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Giáo viên
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Giảng dạy
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Zittleman, Karen R.
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 06/12/2017   371.102 T200CH NV.0006635 06/12/2017 06/12/2017 Sách ngoại văn 2017-11-28

Powered by Koha