Scalable multicasting over next-generation internet : (Record no. 13021)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01631cam a22003137a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 17242958
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180311153422.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120405s2013 nyua b 001 0 eng d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781461401513
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 005
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Tian, Xiaohua.
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Scalable multicasting over next-generation internet :
Thông tin khác về nhan đề design, analysis, and applications
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York :
Tên nhà xuất bản, phát hành Springer,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2013.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xvii, 155 p. :
Các đặc điểm vật lý khác ill. ;
Khổ 25 cm.
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references and index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Next-generation Internet providers face high expectations, as contemporary users worldwide expect high-quality multimedia functionality in a landscape of ever-expanding network applications. This volume explores the critical research issue of turning today’s greatly enhanced hardware capacity to good use in designing a scalable multicast protocol for supporting large-scale multimedia services. Linking new hardware to improved performance in the Internet’s next incarnation is a research hot-spot in the computer communications field.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Internet.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Multimedia communications.
650 #4 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa World Wide Web.
650 #4 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Computer Science.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Khoa học máy tính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Mạng máy tính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Truyền thông đa phương tiện.
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3928
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3928
Địa chỉ điện tử <a href="http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3928">http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3928</a>
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu cho mượn theo môn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 25/12/2018   005 TVS.000241 25/12/2018 25/12/2018 Tài liệu cho mượn theo môn Ebook

Powered by Koha