Cloud computing : (Record no. 13024)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01794cam a2200289 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 17055836
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180311145748.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 111123s2012 inuab b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781587204340
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 004.67
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Josyula, Venkata.
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Cloud computing :
Thông tin khác về nhan đề automating the virtualized data center
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Indianapolis, IN :
Tên nhà xuất bản, phát hành Cisco Press,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2012.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xix, 371 p. :
Các đặc điểm vật lý khác ill., map ;
Khổ 24 cm.
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references and index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải The complete guide to provisioning and managing cloud-based Infrastructure as a Service (IaaS) data center solutions<br/><br/>Cloud computing will revolutionize the way IT resources are deployed, configured, and managed for years to come. Service providers and customers each stand to realize tremendous value from this paradigm shift—if they can take advantage of it. Cloud Computing brings together the realistic, start-to-finish guidance they need to plan, implement, and manage cloud solution architectures for tomorrow’s virtualized data centers. It introduces cloud “newcomers” to essential concepts, and offers experienced operations professionals detailed guidance on delivering Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), and Software as a Service (SaaS).<br/>
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Cloud computing.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Điện toán đám mây
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Orr, Malcolm.
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Page, Greg.
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3920
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3920
Địa chỉ điện tử <a href="http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3920">http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3920</a>
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin tuyen
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu cho mượn theo môn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 23/04/2018   004.67 TVS.000212 23/04/2018 23/04/2018 Kho tài liệu số Ebook

Powered by Koha