Network design for IP convergence (Record no. 13031)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 02227cam a2200325 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 15481706
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180311162054.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 081009s2009 flua b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781420067507
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 004.65
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Donoso, Yezid.
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Network design for IP convergence
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boca Raton :
Tên nhà xuất bản, phát hành CRC Press,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2009.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xvii, 288 p. :
Các đặc điểm vật lý khác ill. ;
Khổ 25 cm.
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung "An Auerbach book."
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references (p. 273-275) and index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Network Design for IP Convergence is a comprehensive, global guide to recent advances in IP network implementation. Providing an introduction to basic LAN/WAN/MAN network design, the author covers the latest equipment and architecture, addressing, QoS policies, and integration of services, among other topics. The book explains how to integrate the different layers of reference models and various technological platforms to mirror the harmonization that occurs in the real world of carrier networks. It furnishes appropriate designs for traditional and critical services in the LAN and carrier networks (both MAN and WAN), and it clarifies how a specific layer or technology can cause those services to malfunction. This book lays a foundation for understanding with concepts and applicability of QoS parameters under the multilayer scheme, and a solid explanation of service infrastructure. It goes on to describe integration in both real time and "not real time," elaborating on how both processes can co-exist within the same IP network and concluding with the designs and configurations of service connections.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Computer network architectures.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Convergence (Telecommunication)
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa TCP/IP (Computer network protocol)
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Kiến trúc mạng máy tính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Giao thức mạng máy tính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Viễn thông
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Mạng LAN
856 41 - Địa chỉ điện tử
Địa chỉ điện tử <a href="http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3940">http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3940</a>
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3940
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3940
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin tuyen
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu cho mượn theo môn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 25/12/2018   004.65 TVS.000308 25/12/2018 25/12/2018 Kho tài liệu số Ebook

Powered by Koha