Handbook of Security and Networks (Record no. 13035)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01939cam a22003257i 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 16915142
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20220511084120.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110811s2011 njua b 000 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9789814273039
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 005
245 00 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Handbook of Security and Networks
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản 1st editiọn
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Singapo:
Tên nhà xuất bản, phát hành World Scientific,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2011.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxi, 551 pages :
Các đặc điểm vật lý khác illustrations ;
Khổ 26 cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Mã học phần NW439
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Mã học phần NW332
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải This valuable handbook is a comprehensive compilation of state-of-art advances on security in computer networks. More than 40 internationally recognized authorities in the field of security and networks contribute articles in their areas of expertise. These international researchers and practitioners are from highly-respected universities, renowned research institutions and IT companies from all over the world. Each self-contained chapter covers one essential research topic on security in computer networks. Through the efforts of all the authors, all chapters are written in a uniformed style; each containing a comprehensive overview, the latest pioneering work and future research direction of a research topic.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Computer networks
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do An ninh mạng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Mạng máy tính
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Xiao, Yang,
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Li, Frank Haizhon
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Chen, Hui,
Thuật ngữ xác định vai trò editor.
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/3014
Đường dẫn http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/3014
Địa chỉ điện tử <a href="http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/3014">http://thuvien.thanglong.edu.vn:8080/dspace/handle/TLU-123456789/3014</a>
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin tuyen
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu cho mượn theo môn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Chỉ đọc tại thư viện Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 25/12/2018   005 TVS.000346 25/12/2018 25/12/2018 Kho tài liệu số Ebook

Powered by Koha