Mathematical foundations of computer networking (Record no. 13036)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01705cam a2200265 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 17131871
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180310210421.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120124s2012 njua 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780321792105
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 004.601
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Keshav, Srinivasan.
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Mathematical foundations of computer networking
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Upper Saddle River, NJ
Tên nhà xuất bản, phát hành Addison-Wesley
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2012
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 474 tr.
Khổ 23 cm.
500 ## - Phụ chú chung
Phụ chú chung Includes index
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Mathematical techniques pervade current research in computer networking, yet are not taught to most computer science undergraduates. This self-contained, highly-accessible book bridges the gap, providing the mathematical grounding students and professionals need to successfully design or evaluate networking systems. The only book of its kind, it brings together information previously scattered amongst multiple texts. It first provides crucial background in basic mathematical tools, and then illuminates the specific theories that underlie computer networking. Coverage includes: * Basic probability * Statistics * Linear Algebra * Optimization * Signals, Systems, and Transforms, including Fourier series and transforms, Laplace transforms, DFT, FFT, and Z transforms * Queuing theory * Game Theory * Control theory * Information theory
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Computer networks
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Mạng máy tính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Mạng không dây
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3876
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3876
Địa chỉ điện tử <a href="http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3876">http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3876</a>
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Giáo trình các môn học
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 08/12/2017   004.601 TVS.000191 08/12/2017 08/12/2017 Kho tài liệu số ebook

Powered by Koha