Computer networking (Record no. 13039)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01416cam a2200301 a 4500
001 - Mã điều khiển
Trường điều khiển 17090555
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180311092020.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 111220s2013 maua b 001 0 eng
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780132856201
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0132856204
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 00 - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 004.6
100 1# - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Kurose, James F
245 10 - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Computer networking
Thông tin khác về nhan đề a top-down approach
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản 6th ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston
Tên nhà xuất bản, phát hành Pearson
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2013
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 862tr.
Khổ 24 cm
504 ## - Phụ chú thư mục
Phụ chú thư mục Includes bibliographical references and index.
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Computer Networking continues with an early emphasis on application-layer paradigms and application programming interfaces (the top layer), encouraging a hands-on experience with protocols and networking concepts, before working down the protocol stack to more abstract layers.<br/>This book has become the dominant book for this course because of the authors’ reputations, the precision of explanation, the quality of the art program, and the value of their own supplements.
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Internet
650 #0 - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Computer networks
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Mạng máy tính
700 1# - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Ross, Keith W
856 ## - Địa chỉ điện tử
Liên kết http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3893
Đường dẫn http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3893
Địa chỉ điện tử <a href="http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3893">http://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/DHTL_123456789/3893</a>
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Hồng
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu cho mượn theo môn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Thư viện số 25/12/2018   004.6 TVS.000299 25/12/2018 25/12/2018 Tài liệu cho mượn theo môn Ebook

Powered by Koha