Language and culture (Record no. 13072)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00625nam a22002537a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20201119095506.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 171211b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9786040105141
Giá tiền 70000
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 306.44
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Nguyễn Văn Độ
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Language and culture
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.:
Tên nhà xuất bản, phát hành Giáo dục,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2017
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 257tr.;
Khổ 27cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Đại học Thăng Long
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Mã học phần AE417
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Đề mục chủ đề, từ khóa Ngôn ngữ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Văn hóa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Xã hội
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Giáo trình
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú Ngày ghi mượn cuối Số lần gia hạn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 29/01/2018   306.44 L106U KM.0009573 29/01/2018 29/01/2018 Tài liệu kho mượn 2017-11-17    
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 29/01/2018   306.44 L106U KM.0009574 29/01/2018 29/01/2018 Tài liệu kho mượn 2017-11-17    
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 29/01/2018   306.44 L106U KM.0009575 29/01/2018 29/01/2018 Tài liệu kho mượn 2017-11-17    
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 29/01/2018 1 306.44 L106U KM.0009576 22/05/2019 29/01/2018 Tài liệu kho mượn 2017-11-17 16/05/2019  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 29/01/2018 1 306.44 L106U KM.0009577 27/08/2021 29/01/2018 Tài liệu kho mượn 2017-11-17 05/11/2019 2

Powered by Koha