Hacker's challenge 2 (Record no. 1312)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01377nam a2200349 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105435.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0072226307
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101230b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số ấn bản 22
Chỉ số phân loại 005.8
Chỉ số ấn phẩm H101K
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Hacker's challenge 2
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) test your network security & forensic skills
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill/Osborne
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2003
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxv, 322 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 24 cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Includes index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Đưa ra và phân tích một số tình huống tấn công của tin tặc trong mạng máy tính thuộc các ngành công nghiệp khác nhau như: Ngành thương mại, kỹ thuật thông tin, kỹ thuật phần mềm, các ngành sản xuất, ngành điện tử và các dịch vụ mạng. Phân tích tác hại cảu chúng và đưa ra một số giải pháp nhằm đảm bảo an ninh mạng của bạn
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Computer crimes.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Computer hackers.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Computer networks
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Computer security.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Internet
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát An ninh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giải pháp
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Máy vi tính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tin tặc
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng O'Donnell, Adam J.
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Pennington, Bill
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Pollino, David
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Schiffman, Mike D.
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014 1 005.8 H101K NV.0000874 30/12/2014 23/12/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn

Powered by Koha