재미있는 한국어 1 :Student Book (Biểu ghi số 13136)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00793nam a22002297a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180109144155.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 180102b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9788970858630
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản Korea
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 495.7
Số thứ tự 재000미
242 ## - Lời dịch Nhan đề dịch của cơ quan biên mục
Nhan đề dịch Fun! Fun! Korean 1
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề 재미있는 한국어 1 :Student Book
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Tên nhà xuất bản, phát hành 고려대학교 한국어문화교육센터 지음
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2010
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 279 tr.
Khổ 30 cm
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải 목차 1.자기소개 2.일상생활Ⅰ 3.물건 사기 4.일상생활Ⅱ 5.위치 6.음식 7.약속 8.날씨 9.주말 활동 10.교통 11.전화 12.취미 13.가족 14.우체국·은행 15.약국
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Hàn Quốc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Hàn
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Giáo trình
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Số lần gia hạn Đăng ký cá biệt Được ghi mượn Số lần ghi mượn Kho tài liệu Thư viện sở hữu Ghi chú Trạng thái hư hỏng Nguồn phân loại Cập nhật lần cuối Thư viện hiện tại Loại khỏi lưu thông Kiểu tài liệu Ngày ghi mượn cuối Trạng thái mất tài liệu Ngày bổ sung Ngày áp dụng giá thay thế Ký hiệu phân loại Không cho mượn
1KM.00093582019-05-305Kho mượnĐại học Thăng Long2018-01-02Sẵn sàng 2019-05-23Đại học Thăng LongSẵn sàngTài liệu kho mượn2019-05-23Sẵn sàng2018-01-022018-01-02495.7 재000미Cho mượn
 KM.0009359 1Kho mượnĐại học Thăng Long2018-01-02Sẵn sàng 2018-09-20Đại học Thăng LongSẵn sàngTài liệu kho mượn2018-09-14Sẵn sàng2018-01-022018-01-02495.7 재000미Cho mượn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L