재미있는 한국어 1 :Student Book (Biểu ghi số 13136)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00793nam a22002297a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20180109144155.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 180102b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9788970858630
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản Korea
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 495.7
Số thứ tự 재000미
242 ## - Lời dịch Nhan đề dịch của cơ quan biên mục
Nhan đề dịch Fun! Fun! Korean 1
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề 재미있는 한국어 1 :Student Book
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Tên nhà xuất bản, phát hành 고려대학교 한국어문화교육센터 지음
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2010
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 279 tr.
Khổ 30 cm
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải 목차 1.자기소개 2.일상생활Ⅰ 3.물건 사기 4.일상생활Ⅱ 5.위치 6.음식 7.약속 8.날씨 9.주말 활동 10.교통 11.전화 12.취미 13.가족 14.우체국·은행 15.약국
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tiếng Hàn Quốc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Ngôn ngữ Hàn
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Giáo trình
910 ## - Thông tin biên mục
Người nhập tin Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Thư viện hiện tại Số lần ghi mượn Ghi chú Cập nhật lần cuối Trạng thái hư hỏng Kho tài liệu Kiểu tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Ngày bổ sung Ngày ghi mượn cuối Nguồn phân loại Trạng thái mất tài liệu Ký hiệu phân loại Số lần gia hạn Thư viện sở hữu Đăng ký cá biệt Loại khỏi lưu thông Không cho mượn
Đại học Thăng Long42018-01-022018-11-28Sẵn sàngKho mượnTài liệu kho mượn2018-01-022018-01-022018-11-21 Sẵn sàng495.7 재000미1Đại học Thăng LongKM.0009358Sẵn sàngCho mượn
Đại học Thăng Long12018-01-022018-09-20Sẵn sàngKho mượnTài liệu kho mượn2018-01-022018-01-022018-09-14 Sẵn sàng495.7 재000미 Đại học Thăng LongKM.0009359Sẵn sàngCho mượn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L